Forside

UID'ye üyelik size ne kazandırır?

- Danimarkalı Türklerin kenetlenerek milli şuur bilincinde, birlik ve beraberlik içinde olmasına katkıda bulunmasında,

- Danimarkalı Türklerin Danimarka toplumunun asli bir parçası olması adına farklı alanlarda etkili olmasını sağlanmasında,

- İnsanlarımızı, kimliklerine ve değerlerine yabancılaşmadan yaşadıkları ülkelerde siyaset, ekonomi ve sosyal alanlarda etkin olmalarını teşvik edilmesinde ve

- Türkiye ve Danimarkalı Türkler mevzu bahis olduğunda Danimarka kamuoyunda karalama kampanyaları ve algı operasyonlarının önüne geçilmesinde üyeliğinizin büyük bir katkı payı olacaktır.


Et UID medlemskab bidrager til:

- At skabe et fællesskab og samhørighed omkring en national bevidsthed blandt dansk-tyrkerne.

- At dansk-tyrkere opnår indflydelse indenfor forskellige områder og bliver en naturlig del af samfundet.

- At motivere dansk-tyrkere til at engagere sig indenfor det politiske, økonomiske og sociale område, uden at give afkald på deres oprindelige identitet og værdier.

- At forsyne den danske offentlighed med faktuelle oplysninger omkring Tyrkiet og modarbejde smædekampagner mv.